"KOLIBER" Płocka Grupa LGBT+

  • Formalnie przynależymy do struktur Płockiego Biura Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy. Korzystamy z jego merytorycznej osłony oraz bazy lokalowej.

  • Nie działamy aktywistycznie, ale czynnie wspieramy Płockie Biuro w monitorowaniu kwestii równościowych i "tkaniu" lokalnej siatki sojuczniczej. Zdarza się, że towarzyszymy osobom transpłciowym w rozprawach sądowych o tzw. zmianę oznaczenia płci. 
  • Nasz podstawowy cel to stworzenie przestrzeni wolnej od dyskryminacji i przemocy. Stąd też podjęliśmy się próby założenia grupy wsparcia dla dorosłych osób LGBT+ i sojuszniczych z terenu Płocka oraz okolic.

  • Czym jest grupa wsparcia? Mówiąc najprościej to spotkania podobnych sobie ze względu na jakąś cechę lub doświadczenie ludzi. Spotkania takie stwarzają szansę na wyrwanie się z pułapki "udawania kogoś innego" oraz odzyskanie poczucia "bycia sobą i wśród swoich". Dają możliwość wymiany pożytecznych informacji zwrotnych, opowiedzenia własnej historii, bycia wysłuchanym i akceptowanym. Grupę moderują profesjonalni "pomagacze", a uczestników obowiązują zasady/reguły, które służą budowaniu atmosfery zaufania i bezpieczeństwa.

  • Czujesz, że chciałbyś lub chciała uczestniczyć w spotkaniach płockiej grupy wsparcia dla osób LGBTQIA? A może chcesz dołączyć do lokalnych działań sojuszniczych? Napisz do nas!

  • Potrzebujesz z kimś pogadać? Znamy miejsce przyjazne osobom nieheteronormatywnym [tu]. Porady są nieodpłatne, a komunikacja inkluzywna i z poszanowaniem dla naszej tożsamości psychoseksualnej.